O Nas

Kim jesteśmy


Grupa Starjobs jest miÄ™dzynarodowÄ… sieciÄ… zÅ‚ożonÄ… ze specjalistów w dziedzinie doradztwa personalnego. Celem naszego dziaÅ‚ania jest stwarzanie globalnych możliwoÅ›ci dla osób poszukujÄ…cych zatrudnienia oraz oferowanie skutecznych i szybkich rozwiÄ…zaÅ„ HR dla firm.
JesteÅ›my dynamicznie rozwijajÄ…cÄ… siÄ™ firmÄ…, ciÄ…gle poszerzamy dziaÅ‚alność o nowe sektory,  lecz naszÄ… gÅ‚ównÄ… specjalizacjÄ… pozostaje dostarczanie wartoÅ›ciowych rozwiÄ…zaÅ„ w branży energetycznej.

Aktywnie działamy od 1983 roku, dostarczamy usługi w zakresie:

  • rekrutacji i selekcji
  • poÅ›rednictwa pracy (praca tymczasowa i Try&Hire, outsourcing pracowniczy)
  • obsÅ‚ugi kadrowo pÅ‚acowej (payroll)
  • doradztwa personalnego,
  • outplacementu


Przez ostatnie lata, zdobyliÅ›my bardzo cenne doÅ›wiadczenieKim przy budowie Elektrowni JÄ…drowej Olkiluoto w Finlandii. W tej chwili jest to jeden z najwiÄ™kszych projektów budowlanych na Å›wiecie. Ambitne wymagania tego przedsiÄ™wziÄ™cia wiążą siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… dostarczania usÅ‚ug o najwyższym Å›wiatowym standardzie, tym samym, stanowiÄ…c dla nas, najlepszÄ… motywacjÄ™ do rozwoju.

Wartości

WartoÅ›ci, którymi siÄ™ kierujemy wynikajÄ…, z samej idei naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci, której fundamenty budujemy na kapitale ludzkim i wysokiej etyce zawodowej.
Uwzględniając ciągłe zmiany w otaczającym świecie, stawiamy na elastyczność i niezależność, jednak robimy to odpowiedzialnie, myśląc o przyszłości.
Podejmujemy nowe wyzwania, nieustannie podwyższając standard i profesjonalizm usług. Budujemy zaufanie, pracując z ludźmi i dla ludzi.
Z zaangażowaniem pomagamy przedsiÄ™biorstwom w znalezieniu odpowiednich pracowników na stanowiska wymagajÄ…ce obsadzenia, a kandydatom pomagamy w zatrudnieniu, proponujÄ…c miejsca, które odpowiadajÄ… ich zainteresowaniom i umiejÄ™tnoÅ›ciom.

Misja

Nasze usÅ‚ugi polegajÄ… w gÅ‚ównej mierze, na Å‚Ä…czeniu doÅ›wiadczenia oraz kompetencji kandydatów z aktualnie istniejÄ…cymi możliwoÅ›ciami rynku pracy.

Co nas wyróżnia?
Placówki Starjobs znajdujÄ… siÄ™ blisko Ciebie, dziÄ™ki temu znamy lokalny rynek i możemy dowolnie dostosować usÅ‚ugi do Twoich potrzeb.

Najważniejsze jest jednak to, że jesteśmy w stanie przenieść naszą działalność poza granice kraju i rozszerzyć do wymiaru międzynarodowego.


JeÅ›li potrzebujesz najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie i z różnych powodów nie możesz znaleźć ich w Polsce, możemy wyszukać idealnego kandydata za granicÄ….  WspóÅ‚pracujÄ…c z nami, automatycznie uzyskujesz dostÄ™p do wszystkich placówek Starjobs, rozszerzajÄ…c zakres poszukiwaÅ„ na caÅ‚y Å›wiat.
Jeżeli potrzebujesz zatrudnić pracowników w innym paÅ„stwie, posiadamy gotowe rozwiÄ…zania.

 

Szybkie wyszukiwanie